Terug naar school! Is uw kind goed verzekerd?


Terug naar school! Is uw kind goed verzekerd? - Verzekeringen Kris Leenders

26 augustus 2016

Op weg naar school, op de speelplaats, in de turnzaal, tijdens een schooluitstap, gedurende het schooljaar zijn er tal van situaties, waarbij kinderen gekwetst kunnen raken.  Volgens statistieken is jaarlijks 1 kind op 12 betrokken bij een ongeval op school. Eveneens kan u kind onopzettelijk schade toebrengen aan eigendom van vriend(innen), zoals een bril, gsm, enzovoort.

 

De schoolverzekering bestaat uit 2 dekkingen:

 

De aansprakelijkheidsverzekering verzekert zowel de school zelf, de leraren en ander personeel, als de leerlingen voor schade aan derden. Deze verzekering komt enkel tussen wanneer er sprake is van een “fout” die tot de schade heeft geleid. Het begrip “fout” is wel heel ruim: een leerling die een andere leerling hindert, een gebrek aan toezicht van de leraar of zelfs onveilig turnmateriaal kan onder deze noemer vallen.

 

De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt heel ruim. Niet alleen lichamelijke schade, maar ook materiële schade en zelfs morele en esthetische schade worden vergoed. Maar dus enkel wanneer iemand een fout maakt en aansprakelijk wordt gesteld.

 

Opgelet: De aansprakelijkheidsverzekering van de school is echter niet van toepassing op weg naar en van school (behalve bij het verzamelen aan de school of een rij georganiseerd door de school).

 

 

De ongevallenverzekering dekt de lichamelijke schade bij ongevallen op school en op weg naar en van school, ongeacht de aansprakelijkheid. Deze verzekering komt altijd tussen, ook al is er niemand verantwoordelijk voor het ongeval. Doorgaans worden dokterskosten, geneesmiddelen en andere medische materialen vergoed. Bij ernstige ongevallen is er meestal ook een vergoeding bij blijvende invaliditeit en overlijden.

 

Opgelet: scholen zijn NIET verplicht een ongevallenverzekering af te sluiten. Bovendien kunnen de vergoedingsgrenzen sterk verschillen per verzekeringsmaatschappij. In het schoolreglement is meestal wel info te vinden over de verzekeringen van de school. Ouders hebben ook het recht om de polis in te kijken op de school.

 

 

De ouders sluiten best 4 types van verzekering af.

 

BA gezin of familiale verzekering: In sommige gevallen kan een rechter de ouders aansprakelijk stellen voor daden van hun kind op school. Bijvoorbeeld wanneer het kind opzettelijk zware schade heeft veroorzaakt. In dat geval wordt de familiale verzekering van de ouders aangesproken om de schade te vergoeden.

 

Rechtsbijstand: Een rechtsbijstandsverzekering zal de schade bij de aansprakelijke terugvorderen en de rechten doen gelden van de schadelijder. Dit is dus een zeer belangrijke verzekering. Wanneer er een aansprakelijke is voor een ongeval op school, zal de schoolverzekering een onderzoek instellen om na te gaan of de beweerde aansprakelijke wel degelijk een “fout” heeft gemaakt. Is dit het geval, dan zal de verzekering de schade vergoeden. Betwist de schoolverzekering zijn aansprakelijkheid, dan kan je uw rechtsbijstandsverzekering aanspreken om een expert aan te stellen en alsnog de geleden schade vergoed te krijgen.

 

Hospitalisatie: De ongevallenverzekering van de school hanteert maximumbedragen. In sommige gevallen zullen die bedragen niet volstaan om alle medische kosten te dragen. Bovendien betaalt een hospitalisatieverzekering bij een opname ook kamer- en ereloonsupplementen terug, wat bij de schoolverzekering zelden het geval is.

 

Ongevallenverzekering: De schoolverzekering vergoedt ongevallen op weg van en naar school. Maar veel ongevallen gebeuren nog altijd in de privésfeer. Hier komt de schoolverzekering natuurlijk niet tussen. Een ongevallenverzekering biedt in deze gevallen wel een oplossing.

 

 

Nuttige tips bij ongevallen op school:

  • Meld zo snel mogelijk het schadegeval aan de school en bewaar een kopie van de aangifte;
  • Breng ons op de hoogte van het schadegeval bij eventuele verwikkelingen;
  • Stel zorgvuldig een dossier samen door zo veel mogelijk bewijzen en getuigenissen van het ongeval te verzamelen;
  • Vraag aan de behandelende geneesheer om een medische attest en bezorg dat aan de verzekeraar;
  • Betaal de facturen en bezorg ze aan uw ziekenfonds dat deze gedeeltelijk zal vergoeden;
  • Bezorg de bewijsstukken van de gemaakte kosten en de afrekeningen van het ziekenfonds aan de verzekeraar.