Is schade door terrorisme verzekerd?


Is schade door terrorisme verzekerd? - Verzekeringen Kris Leenders

31 maart 2016

De dreiging voor terrorisme is – spijtig genoeg – actueel. Ook wij zijn geschokt door wat er in Zaventem en Brussel is gebeurd.

 

De verzekeringssector heeft negen jaar geleden een samenwerking gestart met de overheid om de Belgische bevolking tegen de financiële gevolgen te beschermen van terroristische aanslagen.

Over welke verzekeringen gaat het?

  • Levensverzekeringen: gaan bij overlijden over tot uitkering van een kapitaal of een rente aan de aangeduide begunstigde. Soms wordt het kapitaal verhoogd bij overlijden door ongeval. Vergeet ook de bijzondere verzekeringen niet, bijvoorbeeld levens- of ongevallenverzekeringen gekoppeld aan een bankrekening of kredietkaart;
  • Gewaarborgd inkomen en Ongevallenverzekeringen: komen tussen in functie van de ernst van de ongeschiktheid of invaliditeit;
  • Hospitalisatieverzekeringen: individueel of collectief geregeld, als aanvulling op de terugbetalingen van het ziekenfonds; zij dekken hospitalisatiekosten en medische, verplegings-, paramedische en geneesmiddelenkosten die er in verband mee staan;
  • Rechtsbijstandsverzekeringen: helpen de verzekerde zijn rechten te laten gelden, via het zoeken naar een minnelijke regeling, een tussenkomst in (medische) expertisekosten en zo nodig de procedurekosten en het ereloon van een advocaat. Het kan gaan om een apart gesloten contract of om een onderdeel van een “familiale” polis, met in dat laatste geval mogelijk een minder ruime dekking;
  • Arbeidsongevallenverzekering: is een verplichte verzekering die iedere werkgever moet sluiten en die voorziet in uitkeringen voor lichamelijke letsels (verzorging, uitvaartkosten, vervangingsinkomen en rente aan de gezinsleden) volgens de berekening die de wet voorschrijft, zowel voor ongevallen tijdens het werk als op de arbeidsweg. De werkgever kan aanvullingen bedongen hebben die verder reiken dan wat de wet als vergoedingen bepaalt;
  • Verplichte verzekering betreffende aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing: verplicht aan te gaan door exploitanten van openbare gelegenheden, waaronder luchthavens en metro. Deze bijzondere verzekering komt tussen voor zowel lichamelijke letsels als materiële schade opgelopen bij brand of ontploffing, zonder dat er enige schuld bewezen moet worden

 

Alle andere verzekeringen omvatten een dekking van schade veroorzaakt door terrorisme, behalve als dit expliciet is uitgesloten in de algemene voorwaarden van het product.

Hoe zit het met de reisverzekering?

Een reisverzekering vergoedt je conform zijn voorwaarden, als je het slachtoffer wordt van een terreurdaad in het buitenland. De verzekering moet wel afgesloten zijn in België. Voor meer info over mogelijke dreigingen op je reisbestemming kan je bij de FOD Buitenlandse zaken terecht. Toch raad ik iedereen aan om specifiek voor de reisverzekering, betreffende de waarborgen hierover contact met ons op te nemen.

En annulatie dan?

Wie zijn reis wil annuleren omdat er een terroristische aanslag is gepleegd, kan geen beroep doen op zijn annulatieverzekering. Maar in dergelijke omstandigheden, stellen vliegtuigmaatschappijen en reisoperatoren zich soepel op. Vaak bieden ze de kans om hun reis te annuleren of uit te stellen.