Nieuws


Vanaf 1 juli wordt de groene kaart “WIT”.

25 juni, 2020

De typische groene verzekeringskaart wordt wit. Vanaf deze zomer mag ze bovendien ook in een digitale vorm bestaan. De groene verzekeringskaart die in ons land afgeleverd wordt om te bewijzen dat je auto over de verplichte verzekering in Burgelijke Aansprakelijkheid (BA) beschikt, wordt vereenvoudigd. Vanaf 1 juli van dit jaar, zal ze niet langer een groene achtergrond hebben. Ze zal gewoon in zwarte letters gedrukt worden op een wit papier. Verzekeraars zijn bovendien niet langer verplicht ze ook fysiek uit te reiken en op te sturen. Ze kan vanaf dan ook digitaal overgemaakt worden, als een PDF-bestand. Wij geven wél […]

Hoe een aanrijdingsformulier in te vullen?

2 juni, 2017

Omdat we in de praktijk merken dat het invullen van het aanrijdingsformulier niet altijd evident is (je hebt net een ongeval gehad, dus is het ook normaal dat je van de kaart bent) geven we hierbij toch enkele nuttige tips. Tip 1: altijd invullen Omwille van diverse redenen wordt soms door partijen beslist een ongeval niet aan te geven aan de verzekering. Vul dan toch altijd een aanrijdingsformulier in. Zo kan de tegenpartij bijvoorbeeld achteraf niet claimen dat je vluchtmisdrijf pleegde.   Ben je niet meer in staat om het aanrijdingsformulier in te vullen, omdat je werd overgebracht naar het […]

1 dag niet – Stop de woninginbraken!

26 oktober, 2016

​Op 28 oktober is het ‘1 dag niet’, de actiedag tegen inbraak in woningen.   Elke 6 minuten gebeurt er ergens in België een inbraak met een grote toename in de donkere wintermaanden, 80 % van deze inbraken duren minder dan 5 minuten. Deze inbraken doen zich vaak voor tussen 14 en 18 uur. Inbraak voorkomen betekent dus dat u het de inbreker zo tijdrovend en lastig mogelijk maakt om bij u in te breken. Hij heeft immers haast, schuwt licht en lawaai en houdt van licht gereedschap.   Wat kan je zelf doen om een inbraak te voorkomen? Veel, […]

Verzekering en inschrijving van elektrische fietsen. Hoe zit het nu?

30 september, 2016

Elektrische fietsen worden steeds populairder. Net daarom is een goed wettelijk kader nodig. Vanaf 1 oktober 2016 maakt men een onderscheid tussen 3 categorieën waarvoor specifieke regels zullen gelden.   1. Fietsen met een elektrische hulpmotor Een elektrische fiets (vermogen ≤ 250 W en snelheid ≤ 25 km/u) beschikt enkel over een trapondersteuning en heeft geen certificaat van overeenstemming (gelijkvormigheidsattest) nodig. Trapondersteuning betekent dat de motor aandrijfkracht levert als de bestuurder trapt. Als de bestuurder stopt met trappen, gaat de fiets niet meer vooruit.   De nieuwe wetgeving heeft geen betrekking op dit type fietsen. De bestuurder gedraagt zich in het […]

Terug naar school! Is uw kind goed verzekerd?

26 augustus, 2016

Op weg naar school, op de speelplaats, in de turnzaal, tijdens een schooluitstap, gedurende het schooljaar zijn er tal van situaties, waarbij kinderen gekwetst kunnen raken.  Volgens statistieken is jaarlijks 1 kind op 12 betrokken bij een ongeval op school. Eveneens kan u kind onopzettelijk schade toebrengen aan eigendom van vriend(innen), zoals een bril, gsm, enzovoort.   De schoolverzekering bestaat uit 2 dekkingen:   De aansprakelijkheidsverzekering verzekert zowel de school zelf, de leraren en ander personeel, als de leerlingen voor schade aan derden. Deze verzekering komt enkel tussen wanneer er sprake is van een “fout” die tot de schade heeft geleid. […]

Heeft u schade geleden door de wateroverlast?

2 juni, 2016

Indien u schade heeft geleden door de wateroverlast van de voorbije dagen is het belangrijk dat u mij zo snel mogelijk op de hoogte brengt, indien u dit nog niet heeft gedaan. Ik kom zo snel mogelijk bij u langs en vervolgens openen wij een dossier bij uw verzekeringsmaatschappij en daaropvolgend bij uw gemeentebestuur.   Dit laatste is essentieel voor het Vlaams Rampenfonds dat belast is met het onderzoek naar de eventuele erkenning van een gebeurtenis als algemene ramp.   Wat doet u best in geval van schade?   Zorg ervoor dat de schade niet verergert, met andere woorden neem tussentijdse maatregelen om de schade te beperken. Let […]